Pintis

_0015_Spongia (Euspongia officinalis)
Spongia (Euspongia officinalis)
rasite šių vaistų sudėtyje:

Strumeel T tabletės N.50