Baltažiedė robinija

Robinia pseudacacia
rasite šių vaistų sudėtyje:

Duodenoheel tabletės N50