Cinko izovalerijonatas

Zincum isovalerianicum
rasite šių vaistų sudėtyje:

Neurexan tabletės N50