Dvokiančioji ferula

Asa foetida (Ferula assa-foetida)
rasite šių vaistų sudėtyje:

Ypsiloheel N tabletės N50