Mokslinis pagrindimas

Mokslinis pagrindimas sukuria pasitikėjimą

Pasitikėjimas yra svarbus veiksnys, lemiantis ilgalaikę verslo sėkmę.

Mokslinis vaistų pagrindimas yra viena pagrindinių kompanijos „Heel“ veiklos krypčių. Tuo tikslu pasitelkiame moderniausias technologijas ir tyrimų metodus, suvienijame gydytojus ir mokslininkus.

Atlikdami mokslinius tyrimus, bendradarbiaujame su akademinėmis institucijomis. Mes nuolat organizuojame diskusijas su ekspertais, kiekvienais metais skiriame Hanso Heinricho Reckewego premiją homeopatiniams tyrimams remti. Mes bendradarbiaujame su viso pasaulio universitetais ir kartu rengiame akademinius biologinės medicinos, homeopatijos ir homotoksikologijos sričių kursus.

Šalia mokslinių tyrimų didžiulis dėmesys yra skiriamas vaistų kokybei. Mūsų vaistai atitinka aukščiausius kokybės ir saugumo standartus visame pasaulyje.

Mes sujungiame fundamentinių tyrimų, stebėjimo tyrimų, klinikinių tyrimų ir apžvalginių straipsnių rezultatus, kad būtų sudaryta vadinamoji įrodymų mozaika (susidedanti iš 4 sričių: fundamentinių tyrimų, stebėjimo tyrimų, klinikinių tyrimų, apžvalginių straipsnių).

4

Kiekvienas tyrimo metodas turi tiek stipriųjų, tiek ir silpnųjų pusių, todėl surenkame įvairių medicininių tyrimų duomenis ir juos apibendriname, kad būtų galima susidaryti išsamesnį vaizdą.

 

Fundamentiniai tyrimai

Fundamentiniai tyrimai atliekami laboratorijoje, siekiant daugiau sužinoti apie naujus arba gauti papildomos informacijos apie jau esamus produktus. Tyrimai gali būti tiek pradinis, tiek ir galutinis taškas įrodymų mozaikoje – pradinis taškas, nes, kaip ir įprastinėje medicinoje, fundamentinių tyrimų rezultatai dažnai būna pagrindas naujiems vaistams vystyti; galutinis taškas, jei atliekami tam, kad būtų galima daugiau sužinoti apie mūsų vaistų poveikį.

 

Stebėjimo tyrimai

Stebėjimais informacija gaunama iš realaus gyvenimo ir vėliau daromos išvados. Stebėjimai tiksliau nei klinikiniai tyrimai parodo, kas normaliomis sąlygomis vyksta gydytojo kabinete. Taigi, jei norime sužinoti, koks homeopatinio preparato veiksmingumas kasdienėje klinikinėje praktikoje, jį geriausia išbandyti atliekant stebėjimus. Tokie tyrimai ypač tinka norint nustatyti, ar preparatas saugus ir gerai toleruojamas. Santykinis homeopatinių vaistų saugumas – viena iš priežasčių, kodėl homeopatija taip mėgstama pacientų.

 

Klinikiniai tyrimai

Griežtai mokslinis homeopatinių vaistų specifinio poveikio tyrimas pacientams atliekamas pasitelkiant klinikinius tyrimus. Yra įvairių klinikinių tyrimų metodų. Vienas iš jų – atsitiktinių imčių tyrimas (angl. Randomized Control Trial, RCT), kai pacientai sugrupuojami atsitiktinumo principu. Taip galima nešališkai palyginti du ar daugiau gydymo metodų. Atsitiktinių imčių tyrimas priskiriamas prie geriausių homeopatinį gydymą su įprastine ar kita terapija lyginančių metodų.

 

Apžvalginiai straipsniai

Apžvalginiame straipsnyje naudojama mokslinė literatūra reikiama tema. Atrenkami ir analizuojami turimi įrodymai ir, jais remiantis, padaromos išvados. Yra įvairaus pobūdžio apžvalginių straipsnių: jų autoriai gali koncentruotis į vieną tyrimų tipą, pvz., klinikinius tyrimus, bet gali ir derinti įvairių tyrimų tipų įrodymus. Pastarieji jų itin svarbūs sudarant įrodymų mozaiką, nes čia panaudojami įvairių tyrimų rūšių duomenys (pvz., fundamentinių, stebėjimo ir klinikinių tyrimų). Apžvalginiai straipsniai apskritai traktuojami kaip aukščiausias medicininių įrodymų lygmuo, nes jais bandoma surinkti ir apdoroti visus esamus mokslinius duomenis.

Student working with a microscope